เดลต้าคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019


กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 23 สิงหาคม 2562 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

เดลต้าได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน จากการประเมินโดยเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดลต้าคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019
ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ขวา) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019 แก่นายเซีย เชน เยน (ซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลรางวัลเกียรติยศให้แก่ นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ในโอกาสนี้ นายเซีย เชน เยน กล่าวว่า “เดลต้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดสำหรับประเทศไทยอีกครั้งจนได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการดำเนินการที่สม่ำเสมอต่อเนื่องและการอุทิศตนของทุกคนที่เดลต้าเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม”

รางวัลนี้จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่องค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรโดดเด่น รางวัลดังกล่าวเป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดลต้ามุ่งมั่นเป็นตัวอย่างในการพัฒนาแบรนด์องค์กรที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.