WEBINAR หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”


Thailand BIM Expo Webinar ร่วมกับ TBIM – Thai BIM Association แบบจำลองสารสนเทศอาคาร และ สมาคมผู้ตรวจสอบฯ ตปอ (BSA) จัดทำสัมมนาออนไลน์เพื่อแชร์ความรู้ ประสบการณ์และอัปเดตข้อมูลภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19 “

WEBINAR หัวข้อ "ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19"

เตรียมพบกับสัมมนาจัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) จากผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในวงการและอุตสาหกรรมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 18:00 – 19:00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมลงทะเบียนได้แล้วที่นี้ ตอนนี้! https://bit.ly/2Xyd03T

สอบถามเพิ่มเติมอีเมล info@concrete-asia.com หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน Thailand BIM Expo 2020 ซึ่งจัดร่วมกับงาน CONCRETE ASIA 2020 เยี่ยมชมได้ที่ concrete-asia.com