อิมแพ็ค จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 หนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต ระดับภูมิภาค


กรุงเทพฯ สิงหาคม 2562 – อิมแพ็คประกาศความพร้อมจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีคอนกรีตระดับภูมิภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติในด้านการก่อสร้าง โดยรวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2562 อาคาร 9 – 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งกิจกรรมเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย อัดแน่นด้วยสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศไทย และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ คาดดึงบุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมกว่า 5,000 ราย

อิมแพ็ค จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 หนุนอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และคอนกรีต ระดับภูมิภาค

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า”แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางยุค 4.0 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนโครงข่ายพัฒนาระบบรางทั้งในเขตเมืองและระหว่างเมือง ในอนาคตทั้ง 14 สายในกรุงเทพ ให้ครบถ้วน 557 กิโลเมตร รวมถึงการยกระดับการให้บริการที่ดี มีการบูรณาการเชื่อมต่อ ลดภาระของประชาชนในการเดินทาง ราคาเป็นธรรม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขในการเดินทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้ครบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมรรถนะทางเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรรไฟระหว่างเมือง ที่ต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว 1,314 กิโลเมตร ทั้งในส่วนรถไฟทางคู่ และรถไฟทางสายใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถไฟเสริมสมรรถภาพทางด้านการอาณัติสัญญาณ และการให้บริการที่มุ่งสู่การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด สำหรับการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้าง 2 เส้นทางได้แก่ กรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน หน้าที่ของกรมรางคือการบูรณาการโครงข่ายทางรถไฟในเมือง และระหว่างเมืองทั้งหมดให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้ทั้งแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการก่อสร้างอย่างมหาศาล รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง และมีอายุการใช้งานแบบยั่งยืน ในโอกาสนี้การขนส่งทางราง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างจากทั่วโลกเอาไว้ในงานเดียวที่ประเทศไทย ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ”

งาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “นับจากนี้ไปเส้นทางรถไฟปี 62 จะแล้วเสร็จ 2 เส้นทาง คือรถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า- แก่งคอย กับชุมทางจิระ-ขอนแก่น ปี 64 สายใต้จะเสร็จทั้งสายตั้งแต่นครปฐมถึงชุมพร ปี 65 สายเหนือจะเสร็จตั้งแต่ลพบุรีจนถึงปากน้ำโพ รวมเส้นทางกว่า 1,000 กิโลเมตร ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีทางรถไฟร้อยละ 25 เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้แล้วยังจะมีทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และบ้านไผ่ นครพนม ประมาณ 1,500 กิโล และยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย-จีน โดยมีแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เป็นเส้นทางแรก ระยะทาง 252 กิโลเมตร จะเริ่มสร้างปีนี้ และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ไม่เกินต้นปี 63 ทั้งหมดนี้เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เหล็ก ใช้ปูนเป็นล้านตัน โครงการส่วนมากอยู่ที่ผู้รับเหมาของไทย ที่เหลืออาจจะต้องซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาใช้”

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เหลือเพียงสายสีส้ม ที่ยังไม่ได้อนุมติ เส้นทางหลักทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินปี 2570 ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็ตระหนักว่าแผนแม่บทฉบับที่ 1 คงไม่เพียงพอ จึงอยู่ในระหว่างการวางแผนแม่บทฉบับที่ 2 ซึ่งจะไม่เน้นเส้นทางหลัก แต่เน้นเส้นทางรองเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น”

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงข้อมูลการจัดงานฯ ว่า “เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดก่อสร้างของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมของ INTERMAT ASEAN สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัด TCA Lounge เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถพบปะกับนักลงทุนนอกจากจัดแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีสัมมนาจาก บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่มีกว่า 450 นัดหมาย VIP Networking Luncheon และ Networking Cocktail Party เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้พบปะและทานอาหารร่วมกัน สาธิตการตกแต่งพื้นคอนกรีตแบบสามมิติ โชว์นวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ”

งาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019

นางสาววาทินี สายทอง ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเชิงกลยุทธ ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยรวบรวมกว่า 300 บริษัทและแบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง คาดว่าจะมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดด้านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บมีนโยบายใช้และสนับสนุนงานแสดงสินค้าให้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 งาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 ถือเป็นงานที่สามารถเป็นกลไกส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค สอดคล้องกับการสนับสนุนของทีเส็บที่มุ่งช่วยให้งาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia เป็นงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีส่วนช่วยรักษาตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save