กฟผ. เปิดตัว “วินอีวี-เรือไฟฟ้า” พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ


วินอีวี-เรือไฟฟ้า

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในงานพิธีเปิดงาน “E Trans E” (Electric Transportation of EGAT) จัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. พร้อมเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ โดยมี วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. คณะผู้บริหาร กฟผ. และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี