บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดงาน “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 21


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ม.ร.ว. เทพกมล เทวกุล พร้อมด้วย คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเปิดงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” จัดโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นำโดย เมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21 รวมทั้ง ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานกรรมการตัดสิน อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ และอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ซึ่งขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดงาน “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค” ครั้งที่ 21

ทั้งนี้ เมธ์วดี นวพันธ์ กล่าวว่า “พานาโซนิค เล็งเห็นศิลปะคือการสร้างสรรค์ความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ จึงเกิดแนวคิดจัดการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 21 ปี ที่บริษัท พานาโซนิคฯ ได้จัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน มีเวทีแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับประเทศ”

สำหรับผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับรางวัลและถูกคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 49 ผลงานผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดหลากหลายสามารถถ่ายทอดศิลปะสะท้อนภาพชีวิตและสังคมผ่านผลงานอันเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นปัจเจกบุคคล นำประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลงาน