พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ถึงแก่อสัญกรรม


วันนี้ (21 กันยายน 2562) เวลา 07.25 น. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ได้ถึงแก่อสัญกรรม ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 18:00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ถึงแก่อสัญกรรม

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ถึงแก่อสัญกรรม