ปตท.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณะสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ เปิดหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และรพ.สนามครบวงจร ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”


ปตท.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณะสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ได้ผลึกกำลังกันในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” สานต่อภารกิจจัดตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนาม 3 สี เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดแบบครบวงจร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ปตท. อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เชื่อมต่อระบบออนไลน์ ณ ห้องภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานการดำเนินงานแก่ท่านนายกว่า ผมมีความยินดีในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและประเทศชาติที่กำลังเผชินกำวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิดทที่ปัจจุบันมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยขั้นวิกฤตเป็นจำนวนมาก กลุ่มปตท.ได้จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ของประเทศและร่วมเป็นพลังและลมหานใจต่อประเทศ ร่วมถึงเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป

โดยในระยะแรกได้เร่งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงจำนวนกว่า 400 เครื่อง พร้อมกับสนับสนุนออกซิเจนเหลวให้กับดรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤตและมีความจำเป็นเร่งที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ในระยะต่อมาได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่งร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่วัคซีนเชิงรุกใน 4 พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมถึงเดินหน้า “โครงการ Restart Thailand ” ทำให้มีอัตราจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นกว่า 25,000 อัตราในช่วงที่สภาวะวิกฤตชะลอตัว

วันนี้สถานการณ์และชีวิตของประชาชนยังคงได้รับลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพรีระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท ปตท.และบริษัทในกลุ่ม ยังคงมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมบ่งเบาภาระของภาครัฐจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณะสุข สปคม. สปสช. และพันธมิตรทางการแพทย์ ได้แก่ มูลนิธิในเคลือโครงพญาบาลบางประกองและโรงพญาบาลปิยะเวท จัดตรงหน่วยคัดกรองและโรงพญาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะเป็นการตรวจรักษาแบบครบวงจรครั้งแรกที่ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ ประกอบด้วย 4 จุดหลัก

จุดที่ 1 หน่วยคัดกรอง โครงการลมหายใจเดียวกัน ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด กลุ่ม ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมมือกับ สปคม. มีการวางระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียน และตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit และหากพบว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อ จะนำส่งตรวจ RT-PCR ต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียว ที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชน (Home or Community Isolation) จะได้รับมอบ “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่ ปตท. จัดทำขึ้น ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์การทางแพทย์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ฯลฯ และมีระบบติดตามอาการด้วย

ขณะที่จุดที่ 2, 3 และ 4 จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามครบวงจร โครงการลมหายใจเดียวกัน เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทุกระดับความรุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปิยะเวท อีกทั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจรแห่งนี้ เป็นการระดมกำลังของกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย “โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีเขียว” เปิดให้บริการในรูปแบบของ Hospitel กระจายไปในหลายโรงแรมในกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองอย่างเป็นระบบ “โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีเหลือง” สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับหนักขึ้น เปิดให้บริการ ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ จำนวน 300 เตียง และ “โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีแดง” จัดสร้างโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤต ICU บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยปรับพื้นที่โล่งของโรงพยาบาล ปิยะเวทเป็นสถานที่ก่อตั้ง รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังได้คิดค้นนวัตกรรม ผลิตอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มาสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง อาทิ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหุ่นยนต์ “CARA” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งอาหาร อุปกรณ์แก่ผู้ป่วย และ “Xterlizer UV Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสง UV บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อาทิ หมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR ชุดป้องกันการติดเชื้อ PE Gown ชุดตรวจคัดกรอง Rapid Test บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คิดค้นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย อาทิ เตียงสนามพลาสติกที่สามารถรับน้ำหนักได้สูง ชุดป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์พลาสติก อาทิ ช้อนส้อม ถังขยะอันตราย กล่องอเนกประสงค์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเดินทางดูแลผู้ป่วยและบุคลากร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Rapid Test ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของบริษัทกับ สวทช. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องดื่มจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน น้ำดื่มจิฟฟี่ และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ รวมถึงบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดพื้นที่อาคาร Enter เป็นจุดคัดกรองโควิด-19 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด จัดการระบบดิจิทัลสำหรับการลงทะเบียน และบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริหารระบบการตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกด้วย

และตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันกลุ่มปตท.ได้ทำความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ร่วมแล้วงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ความตั้งใจของกลุ่มปตท.ครั้งนี้จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้หากขาดแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ในการจำทำโครงการนี้ กลุ่มปตท.ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนและกับรัฐบาลเพื่อเป็นอีกพลังหนึ่งในการช่วยประเทศไทยและคนไทยให้สามารถก้าวผ่ายวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save