เปิดตัวยิ่งใหญ่ อินเตอร์แมค – ซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานโชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน


งานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2020

อินเตอร์แมค 2020 เปิดงานยิ่งใหญ่สมการรอคอยแสดงศักยภาพความก้าวหน้านวัตกรรมเครื่องจักรรับการผลิตฟื้นตัวหลังวิกฤติโควิด-19 คู่ขนานงานซับคอนไทยแลนด์ ชูการจับคู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ซื้อจากทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คาดยอดจับคู่ปีนี้คึกคัก รับโมเดลบิซิเนสไซเบอร์เติบโตในยุคชีวิตวิถีใหม่

23 กันยายน 2563  – เปิดตัวยิ่งใหญ่แล้ว วันนี้ อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “หลังจากการคลี่คลายของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอโครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปเครื่องจักรประหยัดแรงงานจัดการโลจิสติกส์และช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ 20,000 รายด้วยมูลค่ากว่า 23,500 ล้านบาทรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นมาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และการนำเสนอโครงการจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเพื่อค้นหาพันธมิตรที่ปลอดภัยจาก COVID-19 หรือ“ Industry Bubble” โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์”

“ งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สอดรับกับความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะทำให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ งานนี้จะตอบโจทย์ทั้งหมดที่อุตสาหกรรมไทยต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมในอนาคต” นายภานุวัฒน์กล่าว

ซึ่ง งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ เชื่อมโยงสายการผลิตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งงานในวันนี้ ถือเป็นงานแรกของปีนี้ที่ผู้ประกอบการในทุกภาคอุตสาหกรรมควรได้ไปเรียนรู้ อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงจับคู่ธุรกิจเพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

งานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2020

นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บีโอไอได้ออกมาตรการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมภาคการลงทุนให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดรวมถึงมาตรการกการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านระบบอัตโนมัติและการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการเป้าหมายของนโยบายคือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตระบบการขนส่งสินค้า การตลาดและการบริหารจัดการนอกเหนือจากการปรับตัวของผู้ประกอบการและมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลแล้วการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ถือได้ว่าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในอนาคตของไทยต่อการเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก

งานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2020

งานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจที่สำคัญที่สุดในอาเซียนถือเป็นงานใหญ่ของภูมิภาคที่ได้ตอบโจทย์ของรัฐบาลและภาคเอกชนที่กำลังมองหามาตรการและแนวทางพัฒนาเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่อนาคต ซึ่งปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดในรูปแบบการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์(Online Business Matching) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมและผู้ซื้อโดยเฉพาะผู้ซื้อจากต่างประเทศที่วางแผนจะเข้ามาเยี่ยมชมงานและจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศไทยแต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดปัญหาโควิด-19 โดยได้เชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพ79 รายที่มีแผนการจัดซื้อที่เป็นรูปธรรมเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์รวมถึงGreat Wall Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายใหม่จากประเทศจีนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดในไทยมาร่วมงาน เพื่อนำเสนอนโยบายการจัดซื้อให้กับซัพพลายเออร์ในพื้นที่”

มนู เลียวไพโรจน์

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานงานอินเตอร์แมค 2020 และ งานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า งานอินเตอร์แมค และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2020 ยังคงเป็นงานที่ผู้ประกอบการเรียกร้องให้จัดขึ้น เพราะถือเป็นงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่รวมความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ครบวงจรที่สุด และงานจับคู่ธุรกิจครั้งสำคัญแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ตอบโจทย์ความต้องการทุกมิติด้านอุตสาหกรรม โดยในปีนี้งานอินตอร์แมค 2020 ได้จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ครบวงจรด้วย 1,000 แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำปฏิวัติสู่ยุคเครื่องจักรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยอีกหนึ่งความน่าสนใจคือ การสัมมนาให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม กับ อินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 4และการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “SMEs Transformation to Smart Manufacturers” สัมมนายานยนต์อนาคต และสัมมนาอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ได้เพิ่มทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์มุ่งสู่การพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดที่ผู้ประกอบการต้องมาเรียนรู้

ในส่วนของงานซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน จัดภายใต้ธีม “มุ่งสู่ศูนย์กลางงานจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมโลก” รวบรวมพาวิเลียนชั้นนำจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย พร้อมจัด BUYER’s VILLAGE รวมผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำมากที่สุดในอาเซียน และโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยานและอู่ซ่อมบำรุง และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ของงานกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ช่วยผลักดันเศรษฐกิจและผู้ประกอบการให้เดินหน้าหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายสู่ความสำเร็จด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผู้ซื้อ ผู้ผลิตและผู้ขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 200 รายโดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานตลอดสี่วันไม่น้อยกว่า 12,000 ราย

งานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2020

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน เพราะอินฟอร์มาได้ปฏิวัติรูปแบบการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ครบองค์ประกอบกับการจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิตอลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคนิว นอร์มัลเน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดงานตามมาตรฐานอินฟอร์มาออลซีเคียว (Informa AllSecure) นายมนูกล่าวให้ความเชื่อมั่นทิ้งท้าย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปี INTERMACH 2020 จัดขึ้นร่วมกับงาน SUBCON Thailand 2020 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนพร้อมเชื่อมโยงสายการผลิตจับคู่ธุรกิจสำคัญที่สุดในอาเซียน วันนี้ถึง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save