กฟผ. รอชง แก้กฏหมาย ปูทางธุรกิจแอลเอ็นจี


กฟผ. ยังรอการพิจารณาของครม.ชุดปัจจุบันหรือชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. กฟผ.) เพื่อเปิดกว้างบทบาทของ กฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้ จากเดิมที่มีบทบาทด้านการผลิตและบริหารจัดการระบบส่งเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวที่ กพช. มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้จัดหาแอลเอ็นจีรายใหม่ของประเทศนอกเหนือจาก ปตท.

กฟผ. รอชง แก้กฏหมาย ปูทางธุรกิจแอลเอ็นจี

นายพัฒนา แสงงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ยังรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดปัจจุบัน หรือ ครม. ชุดใหม่ ในการอนุมัติแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. กฟผ.) เพื่อเปิดกว้างบทบาทของ กฟผ. ให้สามารถเข้าไปดำเนินการในกิจการจัดหาเชื้อเพลิงได้ จากเดิมที่มีบทบาทด้านการผลิตและบริหารจัดการระบบส่งเท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้จัดหาแอลเอ็นจีรายใหม่ของประเทศนอกเหนือจาก ปตท.

“ในอนาคตหาก กฟผ. ต้องนำเข้า LNG ปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี แล้วไม่สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งหมด ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ขาย LNG ส่งต่อให้ผู้ที่มีความต้องการใช้รายอื่นๆ ได้ด้วย รวมถึงการก่อสร้างคลังรับ-จ่าย LNG ลอยน้ำ หรือ FSRU หากไม่ได้ใช้งานก็ควรให้คนเอาเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง กฟผ. ไม่ได้หวังผลกำไรทางธุรกิจนี้ แต่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากดีมานด์ก๊าซไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้”

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยรอบใหม่ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ภายใต้รูปแบบระบบแบ่งปันผลิต (PSC) ซึ่งคาดหวังว่า รัฐบาลใหม่จะเข้ามาสานต่อการเปิดปิโตรเลียมรอบใหม่ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มกำลังผลิตปิโตรเลียมในประเทศที่มีราคาถูกกว่าการนำเข้า เช่นเดียวกับการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช ที่ผ่านมาทำให้ประเทศมีกำลังผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นในราคาต้นทุนที่ถูกลง ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน

สำหรับการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันตกในรูปแบบโครงการผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) นั้น เชื่อว่ากระบวนการทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามขั้นตอน เนื่องจากร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี ฉบับใหม่) กำหนดไว้ชัดเจน