กฟผ. ใจป้ำจัดจุดชาร์จไฟฟ้าฟรี 23 สถานีอัดประจุ พร้อมนำร่องทดลองใช้มินิบัสไฟฟ้าในองค์กร


กฟผ. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ.ได้ทดลองใช้มินิบัสจำนวน 11 คัน รับ-ส่งพนักงานกฟผ.และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ  ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง พร้อมจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานีรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการนำร่องใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกฟผ. ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เมษายนนี้

กฟผ. ทดลองใช้มินิบัสไฟฟ้าในองค์กร

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในปัจจุบัน กฟผ. ได้ทดลองใช้รถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 11 คัน เพื่อรับ-ส่งพนักงาน กฟผ. และประชาชนที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เขื่อน และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี สำนักงานกลาง กฟผ. และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จ.นนทบุรี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลได้ 485 กรัมต่อกิโลเมตร ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้เฉลี่ย 2.30 บาทต่อกิโลเมตร ร่วมทั้งลดปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5

กฟผ. ใจป้ำจัดจุดชาร์จไฟฟ้าฟรี 23 สถานีอัดประจุ
วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นอกจากนี้แล้ว ล่าสุด กฟผ. ได้ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 23 สถานี รองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา (Normal Charge) 11 สถานี และแบบเร็ว (Quick Charge) 12 สถานี โดยประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าร่วมโครงการนำร่องใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 11 เมษายนนี้

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ได้ที่ https://goo.gl/forms/H00cGJXBg4oiKBsj1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ กฟผ. จะจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อนำไปศึกษาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าต่อไป


Source: ภาพ ข่าว – กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย FB: @EGAT.Official