TeamViewerร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยเจาะตลาดเพื่อช่วยเร่งให้องค์กรไทยเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจสู่ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว


โซลูชั่นของเราช่วยปรับกระบวนการทำงานของพนักงานด่านหน้าจากการผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริงพร้อมเตรียมเจาะอาณาจักรตลาดธุรกิจจักรวาลนฤมิต (เมตาเวิร์ส) ของประเทศไทย

ในวาระพิเศษของการจัดงาน TeamViewer Augmented Reality Experience Day ในประเทศไทย ที่มวิวเออร์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการให้บริการการเชื่อมต่อระยะไกล และโซลูชั่นการเชื่อมต่อ/เข้าถึงจากระยะไกลสำหรับองค์กร เผยถึงแผนธุรกิจที่สนับสนุนอุดสาหกรรมหลักในการเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยรวม

จากจุดเริ่มตันธุรกิจด้วยซอฟท์แวร์การเข้าถึงระยะไกลและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ณ ประเทศเยอรมนีในปี 2548 ปัจจุบันทีมวิวเออร์ได้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัททุกขนาด ในทุกอุดสาหกรรม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ และปรับกระบวนการทำงานด้วยนวัดกรรมด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ โซลูชั่นจากการเชื่อมต่อระยะไกลของทีมวิวเออร์ นอกจากจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการการออกแบบโครงสร้างระบบไอทีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานแล้ว ยังช่วยให้การเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยี หรือ ระบบที่ฝั่งตัวในคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกลอีกด้วย

บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟท์แวร์การเข้าถึงระยะไกลและอุปกรณ์สนับสนุน ไปจนถึงการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายในบริษัท และโซลูชั่นจากการจัดกระบวนการธุรกิจเป็นแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนเพิ่มเข้าไปในโลกจริง

ในหลายปีที่ผ่านมา ทีมวิวเออร์ไม่เพียงแต่ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชั่น แต่ยังได้ขยายกิจการไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก โดยเปิดสำนักงานในประเทศอินเดีย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และลำสุดในประเทศเกาหลี สำหรับประเทศไทยนั้น มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งเน้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล อันเป็นผลมาจากการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง รวมถึงการผลักดันของรัฐบาลในการเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล

ตลาดด้านไอที่ของประเทศไทยจะเติบโตมากกว่า 13% ในแต่ละปี และภายในสิ้นปีนี้จะมีมูลค่า 527 พันล้านบาท โดยประเด็นหลักที่สนับสนุนการเติบโต คือ การใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ในภาคบริการ และโน้มการเจริญบโตของการใช้งานในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มทางด้านโซเชียล สังคมไว้เงินสดแชทบอท โปรแกรมเมติด และคลิปวีดีโอในรูปแบบ 3 มิติ Augmented Reality และ Virtual Reality

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามคำดับแรก รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมดรั้งที่ 4 ในเรื่องความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุนมนุษย์ การลงทุนการค้าโลก กรอบการบริหารภาครัฐ เช่น นโยบาย และการให้ความสนับสนุน ตลอดจนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งอุปกรณ์สวมใส่สำหรับ Augmented Reality และ Virtual Reality เป็น 1 ใน 5 เทคโนโลยีหลักที่จะช่วยให้ภาคการผลิตนำไปใช้และปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทีมวิวเออร์ใด้ลงทุนในด้าน Augmented Reality อย่างมีนัยสำคัญ และกำลังจะนำเสนอแพลตฟอร์มชั้นนำในกรผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริงขององค์กร ด้วยการเสนอชุดของความสามารถโดยรวมในการผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง (Augmented Reality) และความจริงแบบผสม (Mixed Reality) ตลอดจนได้เพิ่มคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วย เราจึงมองว่าทีมวิวเออร์เป็นผู้ผลักดันหลักในอุดสาหกรรมเมตาเวิร์ส ที่พัฒนาโซลูชั่นที่มีคุณคำอย่างมากมาย หนึ่งในตัวอย่างนั้น คือการใช้ซอฟท์แวร์ทีมวิวเออร์ฝึกอบรมในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยพนักงานใหม่จะได้เรียนรู้ว่าจะตรวจสอบและซ่อมรถยนต์อย่างไรจากภาพแสง 3 มิติลอยตัวรอบด้านเสมือนจริง (โฮโลแกรม) พร้อมทั้งคำแนะนำ ผ่านการใช้แว่นผสมผสานความจริงอย่างไมโครซอฟท์โฮโลเลนส์ และความสามารถเชิงพื้นที่ภายในแพลดฟอร์มหน้างานของทีมวิวเออร์

การปรับกระบวนการทำงานของพนักงานหน้างานเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่นของอุดสาหกรรมที่ได้จากการผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริง และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารไอที / การทำงานล่วงเวลา ด้วยการเชื่อมต่อจากระยะไกล

ทีมวิวเออร์นำเสนอแพลดฟอร์ม TeamViewer Frontline ที่ผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริงขององค์กร ที่ช่วยให้บริษัทปรับใช้กระบวนการทำงานดิจิทัลสำหรับพนักงานหน้างานที่โรงงาน โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่สั่งการทำงานผ่านแว่นอัจฉริยะ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ TeamViewer Frontline จะช่วยสร้างขั้นตอนที่ชี้นำการทำงานทีละชั้นอย่างง่ายดาย ดลอดจนแก้ไขปัญหาจากระยะไกลได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ และแบ่งปันความรู้เชิงเนื้อหาผ่านกล้องที่แชร์ภาพสด และดำอธิบายประกอบภาพเสมือนที่ซ้อนทับบนวัตถุจริง ทั้งนี้ รวมถึงโซลูชั่นแบบพร้อมใช้งานสำหรับการรับคำสั่ง การประกอบชิ้นส่วน การกันคุณภาพ การบำรุงรักษาและตรวจสอบ การฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลือจากทางไกล ซึ่งในขณะสามารถปรับรูปแบบได้หลากหลายให้เหมาะกับสถานการณ์

โซจุง ลี ประฐานกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

โซจุง ลี ประฐานกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ได้อธิบายถึงดวามต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส พร้อมกับวิสัยทัศน์ของทีมวิวเออร์ ไว้ว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การเชื่อมต่อระยะไกล และการผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริงจะเปลี่ยนรูปแบบของสถานที่ทำงานในอนาดต ‘อุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส ได้กลายเป็นก้าวย่างต่อไปที่โลกจริงและโลกดิจิทัลจะมาบรรจบกัน”

โซจุง ลี กล่าวเสริมว่า เราเห็นตักยภาพที่ดีของประเทศไทยในการเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล ซึ่งกำลังได้รับการเร่งวัดอยู่ในหลากหลายอุดลาหกรรม ทีมวิวเออร์จึงมุ่งเน้นที่จะขับเดลื่อนการเชื่อมต่อระยะไกล และโซลูชั่นจากการผสานโลกเสมือนเข้าไปในโลกจริงสำหรับบริษัททุกขนาด ไม่ว่าในอุดสาหกรรมใด เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงต้านดิจิทัลดลอดห่วงโซ่คุณคู่ทั้งหมด ทั้งนี้ การขยายงานของทีมวิวเออร์ในตลาดไทยซึ่งมีศักยภาพการเติบโต

เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการสูง และมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นหนึ่งในการเริ่มที่สำคัญของบริษัทที่จะเสริมความเข้มแข็งในการขยายฐานธุรกิจเข้ามาในกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก และเราจะมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงไปพร้อมกับพันธมิตรท้องถิ่นรวมถึงพันธมิตรทางช่องทางจำหน่าย และผู้จัดจำหน่าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save