Social ERP เทรนด์ใหม่ในปี 2563 และ 5 ปัจจัยเสริมธุรกิจรับมือการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

Netizen ประกาศความสำเร็จคว้าตำแหน่ง SAP Platinum Partner ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ SAP และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย และเล็งเห็นเทรนด์ใหม่ในปี 2563 นั้นคือเทรนด์…