SYS ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบในวงกว้างนั้น ปัจจุบันแม้ภาครัฐ จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และภาคธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี ก็ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป