TNDT จับมือกับ CGN และ อีสเทิร์น ร่วมเซ็น MOU จัดตั้งศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT ได้ร่วมลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมรวมถึงการซัพพลายเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนกับบริษัท CGN…

สกพอ. ลงนามความร่วมมือ MOU 4 ด้าน ระหว่าง EEC และ ZAEZ ผลักดันเมืองการบินภาคตะวันออกครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี…