สกล เหล่าสุวรรณ “อิตัลไทยวิศวกรรม” เตรียมตัวบุก Smart Grid เต็มตัว

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ผู้นำตลาดของกลุ่ม “อิตัลไทย กรุ๊ป” บุกตลาดขยายธุรกิจใหม่ๆ Smart Grid โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบของประเทศ ทั้ง Smart Substation, Micro Grid รวมถึงระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเดิมโครงการนำร่องแห่งแรกคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค…