GPSC ร่วมกับ ปตท. นำนวัตกรรม จัดแสดงในงาน IEEE PES GTD Asia 2019

GPSC ร่วมกับ ปตท. นำนวัตกรรม Smart City- เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน IEEE PES GTD Asia 2019 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์…

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14

วิสัยทัศน์ผู้ว่าการ : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจสำคัญคือ การจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม…

งานแห่งอนาคตด้านไฟฟ้าและพลังงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ นายสมพงษ์ ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ…

ปรียนาถ สุนทรวาทะ นำทัพขับเคลื่อน บี.กริม เพาเวอร์ …

ปรียนาถ สุนทรวาทะ นำทัพขับเคลื่อน บี.กริม เพาเวอร์ ก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ในแวดวงพลังงาน คงไม่มีใครไม่รู้จัก BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยกำลัง…