3 ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา เมื่อต้องยกระดับความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัด และมีการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 บรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็กำลังวางแผนกลยุทธ์ที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน “สุขอนามัย” กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทุกภาคส่วนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าของตนให้ปลอดภัย

ฮีมา…นำข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้เรื่อง “เซฟเคียวริตี้” (Safecurity) สู้ภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ฮีมา กรุ๊ป เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาโซลูชันความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้พัฒนาโซลูชันที่พร้อมปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย การป้องกันความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และทำให้โรงงานทำกำไรได้ในยุคดิจิทัล บริษัท ฮีมา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1908 ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วโลก…