Young Social Innovator ซีซั่น 3

ณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้าร่วมการตัดสินโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไอเดียนวัตกรรมเจ๋งในเวที GPSC Young…