PEA จับมือ GIZ พัฒนาโครงการต้นแบบทางด้านพลังงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่

วันนี้ (3 มีนาคม 2563) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค MR. TIM MAHLER COUNTRY DIRECTOR, THAILAND ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง PEA…

สผ. ร่วมกับ GIZ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุม 60 จังหวัดทั่วประเทศ