Future Energy Asia 2020 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไทย และยกระดับให้ไทยขึ้นแท่นฮับพลังงานแห่งเอเชีย

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 งานด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบบูรณาการชั้นนำของเอเชีย ได้ฤกษ์เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงพลังงานร่วมในพิธี งานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ ที่ได้รวมบุคลากรด้านพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าพลังงานแบบสมบูรณ์ของภูมิภาค ไว้ที่งานนี้ที่เดียว อาทิ นายวิบูลย์…

ประเทศไทยตั้งเป้าสู่ ‘ศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย’ จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020

กลับมาอีกครั้งกับงาน ‘ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020’ (Future Energy Asia 2020) ที่ตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแห่งเอเชีย โดยมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้ในระดับโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านพลังงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริหารด้านพลังงานได้ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อศักยภาพของพลังงานสะอาดและเชื่อมโยงไปถึงการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ