Mr. Eric Leger… รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด ส่วนธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท Schneider Electric

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ Mr. Eric Leger รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดส่วนธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท Schneider Electric