GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM ต่อยอดสู่ Energy Solution พร้อมเชื่อมต่อ End User

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand’s First Energy…