EECi …เมืองนวัตกรรมเพื่อผลิกโฉมนวัตกรรมของประเทศสู่เชิงพาณิชย์

ศ. (พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECi และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน อ.วังจันทร์…

โครงการก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi ดันไทยเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยขึ้นแท่น…

ดีอีเผยความคืบหน้าพัฒนาเขตนวัตกรรม EEC สร้างอาคารเฟสแรก ลุยจัดหาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ สร้างวิศวกรคลาวด์ของประเทศ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่วังจันทร์…