รถยนต์ไฟฟ้า ECO EV เกิดยาก 3 ค่ายรถยนต์เมินลงทุน

หลัง สศอ. ประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ เพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอ และแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรการ EV ระยะแรก เพื่อหวังยกระดับให้ไทยเป็นฐานที่มั่นการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 3 บริษัทรถยนต์ทราบโจทย์และขอกลับไปศึกษาแนวทาง 1 เดือนนั้น ล่าสุดได้ข้อสรุป 3…