ดรูป้า งานแสดงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์อันดับหนึ่งของโลก เลือกประเทศไทย เป็น 1 ใน 27 ประเทศ ของทัวร์รอบโลกในการจัดงานประชุมสุดยอดของอุตสาหกรรมการพิมพ์

กรุงเทพฯ : VMDA สมาคมด้านอุตสาหกรรมชั้นนำจากประเทศเยอรมันนี PrintPromotion หน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการพิมพ์ชั้นนำของโลก และ drupa งานแสดงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์อันดับ 1 ของโลก (ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี โดยบริษัท…