ดิจิตอลมิเตอร์ รุ่น CVM-A1500

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้านั้น เป็นการตีความข้อมูลโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพผู้ใช้งานจึงไม่มีปัญหาในการตีความข้อมูลที่ตรวจวัดได้ โดยทั่วไปเครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ามักจะเป็น “Black Boxes” ซึ่งไม่ได้แสดงข้อมูลพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าแต่อย่างใด หากไม่ได้เชื่อมต่อผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นนอกเหนือจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องมือวัดแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องรู้ถึงการตีความจากข้อมูลทางไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ทาง บริษัท เอวีร่า จำกัด มีการพัฒนาคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นซึ่งในครั้งนี้ทางบริษัทขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ Digital Meter…