EPCO – CSS ลุยโซลาร์ฟาร์ม เวียดนาม 2 แห่ง มูลค่าลงทุน 2,830 ล้านบาท

EPCO – CSS เดินหน้าลุยโครงการโซลาร์ฟาร์ม ที่ฟูเยี้ยน ประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ขนาดกำลังผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 2,830 ล้านบาท หลัง EXIM…