งาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) และ Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) and Metal + Metallurgy (Thailand)”

กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมด้วยสำนักพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทจัดนิทรรศการนานาชาติ CMEC หรือ ซีเมค อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ซิบิชั่น ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของจีน ในงาน “China Machinery & Intelligent Manufacturing…