TNDT จับมือกับ CGN และ อีสเทิร์น ร่วมเซ็น MOU จัดตั้งศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT ได้ร่วมลงนามในสัญญา ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมรวมถึงการซัพพลายเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนกับบริษัท CGN…