เฟรเซอร์ส แต่งตั้ง “ธนพล ศิริธนชัย” ดำรงตำแหน่ง CEO

คณะกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT มีมติแต่งตั้ง ธนพล ศิริธนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) บริษัทเฟรเซอร์ส…