CES 2019…THE GLOBAL STAGE FOR INNOVATION

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน CES 2019 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา งาน CES เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นงานที่สามารถบ่งบอกเทรนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีบริษัทต่าง ๆ จากทั่วโลกนำเทคโนโลยีของตนเองมานำเสนอมากมาย…

โครงการสัมมนา workshop และศึกษาดูงานเชิงวิชาการองค์กรชั้นนำ หัวข้อ “Next-Generation Automotive: System Integration” and “Thai-Korea Business Networking”

สวทน. EVAT และ BOI โซล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการสัมมนา workshop และศึกษาดูงานเชิงวิชาการองค์กรชั้นนำ หัวข้อ “Next-Generation Automotive: System Integration” and…