สมาคมสถาปนิกสยามฯ พร้อมจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เตรียมความพร้อมจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” พร้อมจัดเสวนา Suthichai Talk With Friends of ASA…