Digital Meter Active Filters … ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างครบถ้วน

‘เอวีร่า’ ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ากำลังมานานกว่า 20 ปี จึงเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และด้วยกลยุทธ์การใหบ้ ริการหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งความมุ่งมั่นในการเป็นผู้คัดสรรอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ากำลังที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณภาพ เพื่อส่งให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ และยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคพร้อมทั้งการบริการทั้งด้านการปรึกษา การดูแลรักษาอย่างครบวงจรในตลาดประเทศไทยอย่างยั่งยืน