BTS จับมือกับ SHARP และ VGI ติดตั้งเครื่องกรองอากาศในรถไฟฟ้า

เนื่องจากอากาศในประเทศไทยในที่ผ่าน ๆ มาจนถึงปัจจุบันมีมลพิษอยู่มากในอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน โดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้คนมารวมกันมาก ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) บริษัท ชาร์ป ไทย…