กพช. สนับสนุนโรงไฟฟ้าชุมชน และ เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ โดยเห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 ที่จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าฯ และลด ภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง…

AIE สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซล พร้อมเดินเครื่องโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ไตรมาส 3/62

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินเครื่องโรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ช่วงไตรมาส 3/62 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพร้อมยกระดับการใช้ B100 หนุนความต้องการใช้ไบโอดีเซลสูงขึ้น