ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน… นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน มีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่ปี 2520 เริ่มตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยรวมสินอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกทูน่ากระป๋อง ต่อมาเติบโตและสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์และเป็นแบรนด์ที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก ต่อมาเปลี่ยนเป็นบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด…