Taiwan Excellence โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางรุ่นใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และการก่อสร้าง ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องจักร ที่สามารถแปรรูปพลาสติกและยางมากขึ้น ประกอบกับสังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ไต้หวัน มีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มียอดการส่งออกเครื่องจักรแปรรูป พลาสติกและยาง เป็นอันดับที่หกของโลก ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งไต้หวัน…

Taiwan Excellence โชว์นวัตกรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ PCB

หลังจากทั่วโลกได้พยายามก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมต่างๆ ต่างเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ (printed circuit board: PCB) คาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง เนื่องจากได้มีการพัฒนาระบบ 5G รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยี AIoT ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น…

2020 TAIPEI AMPA งานแสดงนวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก

Taiwan Trade Center, Bangkok หรือ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งประเทศไต้หวัน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว 2020 Taipei AMPS โดยได้รับเกียรติจาก สมพล…