จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนคลายล็อค พร้อมผลักดัน “ปัตตานีโมเดล” เป็นต้นแบบป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่

จุฬาฯ ผนึกกำลังพันธมิตรปูพรมตรวจภูมิคุ้มกันด้วยชุดตรวจว่องไวให้ชาวปัตตานีนับหมื่น  ก่อนคลายล็อคเปิดเมือง ยก “ปัตตานีโมเดล” ต้นแบบจัดการชุมชนควบคุม COVID-19 หนุนรัฐทำ Big Data รับมือในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือในระยะยาวทางระดับชุมชน และนำมาใช้วางแนวทางสร้างนวัตกรรมเชิงป้องกันให้คนไทยตรวจทั้งประเทศเพื่อให้ทราบสภาวะการติดเชื้อ COVID-19 รองรับการระบาดระลอกต่อไป ที่อาจเกิดขึ้นได้ทัน…