PEA จัดโครงการรณรงค์ “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด (SAVE THAI)” ชวนคนไทย “ใช้ไฟ เซฟ เซฟ” เป็นฮีโร่ช่วยชาติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด (SAVE THAI)” เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “เซฟไทย คนไทยใช้ไฟ เซฟ เซฟ” ชวนคนไทยทุกคนเป็นฮีโร่ช่วยชาติประหยัดไฟ ด้วยการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และร่วมกันปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด