BGRIM ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 2 แห่ง ขนาด 677 เมกะวัตต์ ใหญ่สุดในอาเซียน

บี.กริม เพาเวอร์  หรือ  ‘BGRIM’ เติบโตตามเป้าที่วางไว้ เดินหน้าทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในช่วง 3-13 มิถุนายน ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองแห่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขนาดรวม 677 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการแล้วเติบโตเพิ่มอีก 31%…