INTRONICS มอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับแผนก I.C.U เด็ก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

12 มิถุนายน 2562 – บริษัท INTRONICS มอบเครื่อง Phototherapy ชนิด LED ให้กับทางโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 6 เครื่อง สำหรับเครื่อง Phototherapy…