ปั๊มน้ำของโตโย (ประเทศไทย)

บริษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวปั๊มน้ำ XS-Series Excel Type 5 รุ่น Tank Type 7 รุ่น และล่าสุดคือ XX-Series…