CPF เลือกใช้โซลูชัน Qualtrics CoreXM ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมขับเคลื่อนรายได้

กรุงเทพฯ, 17 กุมภาพันธ์ 2563 — Qualtrics ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ประกาศว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรของไทย…