ดีอียกระดับเคเบิลใต้น้ำเพิ่มศักยภาพไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงระยะขยายโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำคืบหน้า เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของไทย รองรับทราฟิกกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน พร้อมสู่การเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียน