ยูโอบี (ไทย) ร่วมกับ เดอะ ฟินแล็บ เปิดตัว 15 SMEs ไทย ที่จะพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเต็มตัวไปกับโครงการ Smart Business Transformation

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 15 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของเอสเอ็มอีด้านดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ ฟินแล็บ…