SHELL จัดสัมมนา “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “Shell Turbo S4 นวัตกรรมการยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องจักรอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า” ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรระบบเทอร์ไบน์ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า การเลือกใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน…

เชลล์ เปิดตัว เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์ น้ำมันเกียร์สูตรใหม่

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก ด้วยการเปิดตัว เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์ (Shell Omala S2 GX) น้ำมันเกียร์สูตรใหม่สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น…