เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสำรอง

เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาคารสูง โรงพยาบาล ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพจึงจำเป็นต้องมีระบบสำรองไฟ เพื่อใช้ในกรณีที่ระบบไฟหลักไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งระบบไฟฟ้าสำรองนั้นจำเป็นต้องมีชุดสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังอีกแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer Switch (ATS) โดยจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฟฟ้าหลัก…

ธวัช มีชัย นายกสมาคม “GEN THAI” กับภารกิจวางมาตรฐานวงการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

เปิดใจ ธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย กับภารกิจการวางมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อวิศวกรไทย รวมทั้งการจัด GEN THAI PAVILION ครั้งแรกในงาน Smart City Solutions Week 2019

ข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด CANOPY SOUND PROOF

เครื่องปั่นไฟ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเครื่องที่ใช้แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแหล่งที่มาของพลังงานจะอาศัยการทำงานเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนผ่านขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนตัวผ่านสนามแม่เหล็ก ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าออกมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ ส่วนที่ใช้สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่า อาเมเจอร์ โดยในเครื่องปั่นไฟกระแสตรงนี้ อาเมเจอร์จะเคลื่อนที่ ฟิลด์จะอยู่กับที่…