สตีเบล เอลทรอน ซื้อกิจการปั๊มความร้อน ของบริษัทดันฟอร์ส ภายใต้แบรนด์เธอร์เมีย (Thermia)

กลุ่มบริษัท สตีเบล เอลทรอน ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศซื้อกิจการปั๊มความร้อนของบริษัทดันฟอร์ส (Danfoss A/S) หรือที่รู้จักกันภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘เธอร์เมีย’ (Thermia) จากบริษัท ดันฟอร์ส ของประเทศเดนมาร์ก โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการตกลงที่จะไม่เปิดเผยราคาซื้อขาย