RISC โดย MQDC รวมพลังภาครัฐ – เอกชน ติดตั้ง “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้ากรุงเทพฯ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำพันธกิจหลักในเรื่อง ‘For All Well-Being’ หรือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลกอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “Fresh One (เฟรซ วัน)” ซึ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง ที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสามารถกรองฝุ่นพิษ PM 2.5 โดย “Fresh One (เฟรซ วัน) ได้ติดตั้งแล้วที่บริเวณหน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศในระดับคนเดินเท้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของฝุ่นที่เก็บได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของเมืองต่อไป

RISC โดย MQDC รวมพลังภาครัฐ – เอกชน ติดตั้ง “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้ากรุงเทพฯ
นายชาย ศรีวิกรม์ (ซ้าย) และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต (ขวา)

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC กล่าวว่า “RISC โดย MQDC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยคุณภาพชีวิตภายในอาคารเป็นหลัก เนื่องจากคนเราใช้ชีวิตในอาคารกว่า 90% ต่อวัน แต่จากปัญหาวิกฤตของคุณภาพอากาศเมื่อปีที่แล้ว เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ RISC ต้องการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ครอบคลุมภายนอกอาคาร เราจึงต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ขึ้นมา 2 เทคโนโลยี จากการศึกษาถึงระบบที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้แก่ 1. หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ซึ่งถูกนำมาใช้กับ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง ที่เปิดตัวไปเมืองกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และ 2. เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) ที่ถูกนำมาใช้กับ “Fresh One” ที่ในขณะนี้กำลังติดตั้งบริเวณ หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ”

เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต
“Fresh One (เฟรซ วัน) ติดตั้งแล้วที่บริเวณหน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ

สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตจะใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด โดยผ่านแผ่นกรองที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

“สาเหตุที่ RISC เลือกพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง 2 เทคโนโลยี เพราะจากการศึกษาพบว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกอากาศ และไม่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษามากนัก เหมาะสำหรับการฟอกอากาศระดับเมือง นอกจากนั้น ยังมีแผนเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องฟอกอากาศตลอดปี 2563 นี้ เพื่อดูประสิทธิภาพเครื่องฟอกที่มี สภาวะอากาศต่างกันในแต่ละฤดูกาล ด้วยอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและทิศทางลมต่างกัน เพื่อเข้าใจพฤติกรรมฝุ่นที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำฝุ่นที่เก็บได้นำไปวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น ก่อนขยายผลออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคต ตามเป้าหมายของ MQDC และ RISC ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. รู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ RISC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางนวัตกรรมที่มีมากมายในโลกนี้ ในการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเมืองในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยทาง สวทช. และ RISC ได้นำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Fresh One (เฟรซ วัน) จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศให้กับสังคม”

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2020 ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ Bangkok Design Week 2020 ได้รับเกียรติจากทาง RISC ในการนำเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ‘Fresh One (เฟรซ วัน)’ และหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด “ฟ้าใส” มาเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เคสในงาน เราภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งทำให้ Bangkok Design Week 2020 สามารถกระจายพื้นที่การจัดแสดงผลงานได้มากขึ้น และเป็นการขยายฐานผู้ชมงานได้กว้างขึ้นด้วย ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศถือเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Bangkok Design Week 2020 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป”

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ มีความภูมิใจที่ MQDC เลือกมาเป็นสมาชิกสมาคมฯ และมีส่วนในการร่วมพัฒนาย่านราชประสงค์ ผมขอชื่นชมเจตนารมณ์ในการสร้างคุณภาพชิวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เพียงลูกบ้านของ MQDC เท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงสังคมส่วนรวมอีกด้วย ซึ่ง RISC นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผมจึงเชื่อมั่นว่าการติดตั้ง Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต จำนวน 6 เครื่องในย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครและมีผู้คนสัญจรถึง 600,000 คนต่อวัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตทางอากาศบริเวณราชประสงค์ และหวังว่า MQDC จะนำข้อมูลฝุ่นที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุด และขยายออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของ MQDC ต่อไป”

ทั้งนี้ “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ตั้งอยู่หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดําริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ และ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนหย่อม Family Park ของโครงการ 101 True Digital Park โดยทั้งสองเครื่องจะทำการติดตั้งตลอดปี 2563


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save