Red Hat Global Tech Trends 2024 ระบุว่า งบประมาณด้านไอทีเปลี่ยนไป แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด


ร้ดแฮทเผยผลสำรวจ Red Hat’s 10th Global Tech Trends ซึ่งทำการสำรวจความคืบหน้าของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล, ลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีและที่ไม่ใช่ไอที รวมถึงสถานะการใช้คลาวด์ขององค์กรต่าง ๆ โดยทำการสำรวจผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 700 รายที่อยู่ในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อช่วยให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีในแง่มุมใหม่ ๆ และแนวโน้มต่าง ๆ

ความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญสูงสุดต่อการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าองค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ผลสำรวจปีนี้พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสามลำดับความสำคัญสูงสุดในการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยเพิ่มขึ้น 5 จุดจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าที่เราเห็นจากการเทียบผลสำรวจครั้งก่อน ๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกลงไปในหมวดหมู่เรื่องความปลอดภัย เราพบว่ามีข้อมูลบางอย่างไม่สอดคล้องกับที่เคยพบในอดีต แม้ว่าข้อมูลการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ การตรวจจับ และการตอบสนองต่อภัยคุกคาม นับเป็นความสำคัญสูงสุดของความปลอดภัยด้านไอที แต่ที่น่าสนใจคือ การฝึกอบรมเพื่อให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และการจ้างพนักงานเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กลับเป็นความสำคัญลำดับต่ำสุดในภูมิภาคส่วนใหญ่ที่สำรวจ แม้กระทั่งความปลอดภัยของบุคคลที่สาม (third-party) หรือซัพพลายเชน ก็ยังคงอยู่ในลำดับท้าย ๆ ในการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกให้ความสนใจกับภัยคุกคามด้านซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็ตาม

หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจในภาพรวม ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้กับการติดตามภัยคุกคาม การตรวจจับ และการตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงความปลอดภัยบนคลาวด์ แต่องค์กรในเอเชียแปซิฟิกกลับให้ความสำคัญกับการใช้เน็ตเวิร์กด้านความปลอดภัยกับการปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และความเป็นเจ้าของข้อมูล รวมถึงการกู้คืนระบบจากความเสียหาย จึงทำให้เกิดคำถามว่ามีงบประมาณครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ด้านอื่นหรือไม่

ผลสำรวจต่อคำถามที่ว่า ในอีก 12 เดือนข้างหน้า อะไรคือความสำคัญสูงสุด 3 ลำดับแรกของการจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัท

ผลสำรวจเรื่องการปรับแอปพลิเคชันให้ทันสมัย แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ระบุว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ให้ทันสมัย เป็นความสำคัญสูงสุดของการจัดสรรเงินงบประมาณด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ การเพิ่มประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้ใช้ การสร้างคลาวด์-เนทีฟแอปพลิเคชัน และการเร่งให้ส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการให้ได้เร็วขึ้น เป็นความสำคัญลำดับต่อ ๆ มา อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการให้ความสำคัญกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันก็แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยทวีปอเมริกา และ ทวีปยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา (EMEA) ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันใกล้เคียงกันกับด้านการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย แต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความหลากหลายมากกว่า โดยจัดให้การปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยมีความสำคัญต่ำกว่าการจัดสรรเงินทุนเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันค่อนข้างมาก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเปอร์เซ็นต์การใช้ SaaS มากกว่าภูมิภาคอื่น จึงตั้งสมมติฐานได้ว่าจะพบเห็นการใช้ SaaS แทนที่ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้มากกว่าที่อื่น ในทางตรงกันข้าม ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจจากทวีปอเมริกาและ EMEA กล่าวว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันที่มีอยู่ให้ทันสมัยเป็นการลงทุนลำดับแรก ๆ ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งมากกว่าสองเท่าของผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิก การเพิ่มประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้ใช้, การสร้างคลาวด์-เนทีฟแอปพลิเคชัน และการเร่งให้ส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการให้ได้เร็วขึ้น เป็นลำดับความสำคัญอื่น ๆ ที่รองลงมา โดยผู้ตอบแบบสำรวจจากทวีปอเมริกาให้ความสำคัญกับการจัดหาเครื่องมือใหม่ ๆ ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจจาก EMEA ให้ความสำคัญกับการสร้างโมบายแอปพลิเคชันมากกว่าเล็กน้อย

การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการด้านไอที

การบริหารจัดการคลาวด์ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการจัดการรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ ของไฮบริดและมัลติคลาวด์ ยังคงความสำคัญสูงสุดของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อบริหารจัดการไอทีในปีนี้ โดย 59% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าการบริหารจัดการคลาวด์มีความสำคัญเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรก ซึ่งเพิ่มขึ้น 9 จุดจากเพียง 2 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น สภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ที่ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับการใช้ไพรเวทคลาวด์เป็นลำดับแรกเพียง 21% หรือใช้พับลิคคลาวด์หนึ่งระบบเท่านั้นเพียง 9% อย่างไรก็ตามการใช้ไฮบริดคลาวด์ต้องการการจัดการเชิงกลุยทธ์ที่ระมัดระวัง จึงจะประสบความสำเร็จ

ลำดับความสำคัญของการจัดสรรเงินทุนที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบปีต่อปีที่น่าสนใจ คือ การบริหารจัดการการโยกย้ายเวิร์กโหลดลดลง 9 จุด เกือบจะรั้งท้ายในลิสต์ลำดับความสำคัญของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อบริหารจัดการด้านไอที การลดลงนี้อาจเป็นเพราะองค์กรหลายแห่งได้ตัดสินใจแล้วว่าจะรันเวิร์กโหลดของตนไว้บนสภาพแวดล้อมใดจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ความสำคัญกับการย้ายเวิร์กโหลด ณ เวลานี้

การทำงานแบบแมนนวลยังเป็นอุปสรรคของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล

อุปสรรคต่อความสำเร็จของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลยังคงคล้ายคลึงกับสองสามปีที่ผ่านมา คือ กระบวนการทำงานหรือการดำเนินงานด้านไอทีแบบแมนนวล หนี้ทางเทคนิคหรือค่าใช้จ่ายในอนาคตในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ตัดสินใจพัฒนาในช่วงแรก ๆ และช่องว่างทางทักษะหรือความสามารถพิเศษ ถูกระบุว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม ในทวีปอเมริกามีการอ้างว่าการทำงานแบบแมนนวลเป็นอุปสรรคมากกว่าใน EMEA นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องโดดเด่นในหลายด้านของไอที จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทต่าง ๆ กำลังนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานหลายด้าน ทั้งนี้ระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ บริการคลาวด์อัตโนมัติ และการให้บริการอัตโนมัติ ได้รับความสำคัญในการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นลำดับแรก ๆ

เป็นที่น่าสังเกตว่า การขาดเงินทุนและคำสั่งให้ลดต้นทุน ยังคงอยู่ในลำดับความสำคัญเกือบต่ำสุดของลิสต์ แม้ว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจะยังไม่แน่นอน และงบประมาณตึงตัวมากขึ้นก็ตาม

ผลสำรวจต่อคำถามที่ว่า อะไรคืออุปสรรคสำคัญ 3 ลำดับแรกที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไม่ประสบความสำเร็จ

รายงานนี้มีข้อมูลเชิงลึกจำนวนมาก เช่น กลยุทธ์การใช้คลาวด์ ข้อมูลตามอุตสาหกรรม แผนการใช้ระบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมาก สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก กรุณาดูได้ใน 2024 Global Tech Trends และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรใช้วางแผนปรับปรุงแนวทางด้านไอทีให้ทันสมัย
การสำรวจนี้จัดทำช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2566 ทำการสำรวจผู้นำด้านไอทีที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และคลาวด์ ของบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ตอบแบบสำรวจมาจากกลุ่มลูกค้าของเร้ดแฮทร่วมกับพันธมิตรของเร้ดแฮท


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save